ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверитeлност

Пряко договаряне – Доставка на медикаменти

Договор Публикувано на 20.08.2018; 10,30ч.

Решение класиране

Доклад на комисията

Протокол 2

Приложения Tabl. Prot-2018

Протокол 1

Приложения

Неозаглавено 1

 

Pokana_M_2018

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6-А ,Б , В – Ценово предложение_2018

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2018

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=866940&mode=view

Договор „Братя Великови“ ООД, публикувано :2018-09-12; 10:34:57

великови

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=865863&mode=view

Договор „Ив Мес 2012“ ЕООД, публикувано : 2018-09-03, 15:03:35

Ив-Мес2012

Договор „Деа“ ООД, публикувано : 2018-09-03, 15:02:57

ДЕА

Решение класиране – изменение, публикувано :2018-09-03, 15:02:30

Re6enie klasirane_F2_2018

Решение класиране

zapoved

Доклад

DOKLAD- F_2018

Протокол от 02.08.2018

protokol

 

Отваряне на ценовите оферти на участниците : на 02.08.2018г. от 10.00 ч.

Протокол от 27.07.2018  11:44:44; 2018-07-30

Ukazania_F_2018

ZOP_F_2018_Spez

ZOP_F_2018_Kym Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=855506&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=855508&mode=view

05/07/2018 ; 12:46:41

 

ОБЯВА за събиране на оферти за доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Договор Dog /публикувано на 11.06.2018/

Протокол 1

Удължаване на срока на обявата до 16.05.2018

Информация за публикувана обява – /удължен срок/ InfoObjavaSrok

Отваряне на офертите – 17.05.2018 – 10,00 ч.

Информация за публикувана обява Info_objava

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5.Образец 5 – Декларация условия договор

6.Образец 6 – Ценово предложение

Specif_V_2018

Tabl.Vaucheri_ZOP

Ukazania

Приложение – Договор проект

Публично състезание „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод“

Регистриране на договор и прекратени позиции в АОП, публикувано 2018-06-19, 10:02:55

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=851507&mode=view

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=852020&mode=view

Договор, публикуван 2018-06-19, 10:01:53

Решение класиране 2 – публикувано 2018-05-21; 10:20:09

Доклад

Публикувано, 2018-05-18, 10:11:51

Протокол от 09.05.2018

Протокол от 03.05.2018

Публикувано 05/04/2018; 11:51:49

ОБЯВА

Комисията по провеждане на публичното състезание обявява, че

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на участника ще бъде отворено на 09.05.2018г. от 10.00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод

Решение http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=782784

Обявление  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=841510&mode=view

Указания

Ukazania_Med_2018

Спецификация

Specificazija_2018

Образци

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5a – Предложение за изпълнение

7.Образец 6-А ,Б , В и Г – Ценово предложение_2018

8. Образец 7- Проекто-договор

 

Публикувано –   9:47:28 AM ; 04/11/2018

Обява

От 01.03.2018 год. в Консултативно-диагностично отделение със стационар – гр. Шумен /стария портал на МБАЛ Шумен/ започва да функционира Детско-юношески психиатричен кабинет.

Прегледите ще се извършват след предварително записване на телефон 0878 275 470.

Работно време на кабинета : всеки петък от 13,30 до 18,30 ч.

О Б Я В А

ДПБ Царев брод обявява свободно работно място за рехабилитатор. За повече информация – тел. 0878 462 052, Катя Танева.

Пряко договаряне – доставка на медикаменти

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=782784

Pokana_M_20171.

Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6 – А и Б – Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija

Протокол 1

Сравнителни таблици

Протокол 2

Таблици

Доклад

 

Решение класиране

Договор Dogovor_Farkol1_2017

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ ЦАРЕВ БРОД

Решение за прекратяване по ОП № 3

 Публикувано на 16.03.2018 г./9.19 ч.

Договори: ДоговорДоговор Varna oborotДоговор Iv Mes

1477

Протокол

доклад

ОБЯВА : На 14.12.2017 год. от 10.00 ч. ще бъде отворено ценовото предложение на „Лини фрут“ ООД за обособена позиция № 3

Протокол от 07.12.2017

ОБЯВА : На 01.03.2017 год. от 10.00 ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

Указания: Ukazania_F_2016

Приложения: ZOP_F_2016_Spez

Образци :1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766958&newver=2

Обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=766959&mode=view

Решение класиране

Публикувано: 13:00:19; 2017-03-14

Доклад

Протокол 3

Публикувано : 15:41:49; 2017-01-13

Протокол 3

публикувано :13:55:48; 2017-03-06

Протокол 2

публикувано: 16:00:53; 2017-02-27

Протокол 1

публикувано: 10:02:50; 2017-02-09

Публично състезание – Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод

Договори /публикувани на 13.03.2017г.; 10,40 ч./

DogFarkol     DogSofarma

ОБЯВА : На 20.01.2017 год. от 11.00 ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците

Разяснение

%d0%b4%d0%bf%d0%b1-%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-001 %d0%b4%d0%bf%d0%b1-%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-002-115:08:092016-11-28protokol_po_chl-54_al-7_ot_ppzopstr-2Протокол,11:09:56, 2016.12.21

PROTOKOL-2

Протокол 2 Публикуван : 13:26:41; 2017-01-13

Протокол 3, публикуван:  11:15:27; 2017-02-08

Спецификация

Доклад на комисията, публикуван :11:16:19; 2017-02-08

Решение класиране – публикувано :11:18:14; 2017-02-16

Анекси към договори /публикувано на 01.03.2017г./Анекс 02.2017 Фаркол Анекс Софарма 28.02.2017

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=758907&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=758904&mode=view

линк към АОП

Указания – ukazania_med_2016

Спецификация specificazija

Заявление

Оферта 

ЕЕДОП

Декларация условия договор 

Техническо предложение

Ценово предложение 

Ценово предложение – приложение

Проектодоговор

16:48:03

2016-11-21