Открита процедура по ЗОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод“

Документация:ZOP_F_2015.Doc

Ценово предложение:Zenovo predlojenie

Съобщение до медиите:Syobst Medii_F_2015

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691611&newver=2

Обявление:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691616&newver=2

Протокол комисия:Протокол-ЗОП Храни 001

Протокол комисия:prot.1 prot.2 prot.3

Протокол комисия:prot.4 prot.5

Протокол:prot f prot f 1 prot f2

Решение:resh freschf2 resh f 3

Стойности договори и гаранции:GARANZII

Решение:

resh-2

Договори :lini-1 lini-2 lini-3 lini-4

nik-1 nik-2 nik-3 nik-4

vobor-1 vobor-2 vobor-3 vobor-4

Информация за сключени договори:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705084&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705085&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705125&newver=2

Открита процедура по ЗОП „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ Царев брод

Тръжна документация :  ZOP_M_2015

Specificazija

Zenovo Predl

Syobst Medii_M_2015

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688941&newver=2

Обявление : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688942&newver=2

Заповед комисия:Zap.Komisija.ZOP.M_2015

Протокол комисия:Протокол-2015 001

Протокол 2:Протокол - ЗОП Медикаменти 001

Обява отваряне цени:Objava_Otvarjane zeni_M_2015

Протокол 3:008

Обява : На 20.11.2015 год. от 10.00 ч в администрацията на ДПБ Царев брод комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител за ОП 36 – на основание чл.71, ал. 5 от ЗОП

Протокол:ZOP Med-Protokol-2015 001

Решение класиране:002

Допълнително решение:

resh

Сключени договори:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=703417&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=703418&newver=2

Договори:

far-1 far-2 far-3 far-4 far-5

sof-1 sof-2 sof-3 sof-4 sof-5

Информация за плащания по договори по ЗОП-м.Юли и Август 2015 г.

Dogovor _ Farkol_Plastane._08_2014

Dogovor _ Dеa_Plastane._08_2015

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._08_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._08_2015

Информация за плащания по договори по ЗОП за м. юни 2015 г.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._06_2015

Dogovor _ Dеa_Plastane._06_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._06_2015

Dogovor _ Farkol_Plastane._06_2014

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672187&newver=2

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП

Информация договорhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=674844&newver=2

dogovor dop. SRR

Re6enie Dopyln SRR.Podpis

Protokol 07 SMR dop.SMR (3)

Doklad SMR (4)

Rech dop SMR (4)

Информация за плащания по договори по ЗОП за м. май 2015 г.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._05_2015 Dogovor _ Dеa_Plastane._05_2015 Dogovor _ Tolini_Plastane._05_2015 Dogovor _ Farkol_Plastane._05_2014

Информация за плащания по договори по ЗОП за м.април 2015 год.

Dogovor _ Tolini_Plastane._04_2015

Dogovor _ Farkol_Plastane._04_2014

Публична покана Доставка на ваучери за храна

Pokana Vaucheri

Dokumenti Vaucheri

Отваряне на офертите : 01.04.2015 год. , 11,30 ч. в администрацията на ДПБ Царев брод

Протокол:Протокол-ваучери 001

Протокол класиране:001

Договор:Vaucheri_Dogovor

Информация за плащания по договори по ЗОП през м.март 2015 г.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._03_2015 Dogovor _ Dеa_Plastane._03_2015 Dogovor _ Tolini_Plastane._03_2015 Dogovor _ Farkol_Plastane._03_2014