СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДПБ Царев брод информира поканените на официалното откриване на КДОС – гр. Шумен, насрочено за 19.01.2016 год., че провеждането на събитието се отлага поради усложнената метеорологична и пътна обстановка в Шуменска област.

Информация за плащания по договори по ЗОП за м. ноември 2015 год.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._11_2015 Dogovor _ Dеa_Plastane._11_2015 Dogovor _ Tolini_Plastane._11_2015

Информация за плащания по договори по ЗОП за м. октомври 2015 год.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._10_2015

Dogovor _ Dеa_Plastane._10_2015

Dogovor _ Farkol_Plastane._10_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._10_2015

Информация за плащания по договори по ЗОП – м. септември 2015 г.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._09_2015

Dogovor _ Dеa_Plastane._09_2015

Dogovor _ Farkol_Plastane._09_2014

Dogovor _ Tolini_Plastane._09_2015

Открита процедура по ЗОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод“

Документация:ZOP_F_2015.Doc

Ценово предложение:Zenovo predlojenie

Съобщение до медиите:Syobst Medii_F_2015

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691611&newver=2

Обявление:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691616&newver=2

Протокол комисия:Протокол-ЗОП Храни 001

Протокол комисия:prot.1 prot.2 prot.3

Протокол комисия:prot.4 prot.5

Протокол:prot f prot f 1 prot f2

Решение:resh freschf2 resh f 3

Стойности договори и гаранции:GARANZII

Решение:

resh-2

Договори :lini-1 lini-2 lini-3 lini-4

nik-1 nik-2 nik-3 nik-4

vobor-1 vobor-2 vobor-3 vobor-4

Информация за сключени договори:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705084&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705085&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705125&newver=2

Открита процедура по ЗОП „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ Царев брод

Тръжна документация :  ZOP_M_2015

Specificazija

Zenovo Predl

Syobst Medii_M_2015

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688941&newver=2

Обявление : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688942&newver=2

Заповед комисия:Zap.Komisija.ZOP.M_2015

Протокол комисия:Протокол-2015 001

Протокол 2:Протокол - ЗОП Медикаменти 001

Обява отваряне цени:Objava_Otvarjane zeni_M_2015

Протокол 3:008

Обява : На 20.11.2015 год. от 10.00 ч в администрацията на ДПБ Царев брод комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител за ОП 36 – на основание чл.71, ал. 5 от ЗОП

Протокол:ZOP Med-Protokol-2015 001

Решение класиране:002

Допълнително решение:

resh

Сключени договори:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=703417&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=703418&newver=2

Договори:

far-1 far-2 far-3 far-4 far-5

sof-1 sof-2 sof-3 sof-4 sof-5

Информация за плащания по договори по ЗОП-м.Юли и Август 2015 г.

Dogovor _ Farkol_Plastane._08_2014

Dogovor _ Dеa_Plastane._08_2015

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._08_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._08_2015

Информация за плащания по договори по ЗОП за м. юни 2015 г.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._06_2015

Dogovor _ Dеa_Plastane._06_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._06_2015

Dogovor _ Farkol_Plastane._06_2014

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672187&newver=2

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП

Информация договорhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=674844&newver=2

dogovor dop. SRR

Re6enie Dopyln SRR.Podpis

Protokol 07 SMR dop.SMR (3)

Doklad SMR (4)

Rech dop SMR (4)