Съобщения

Публично състезание „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод“
Публикувано на: 11.04.2018 09:37 , Прочети информацията...
Обява
Публикувано на: 21.02.2018 09:57 , Прочети информацията...
О Б Я В А
Публикувано на: 01.06.2017 13:22 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – доставка на медикаменти
Публикувано на: 11.04.2017 12:32 , Прочети информацията...
Обява
Публикувано на: 09.11.2016 10:24 , Прочети информацията...
Информация за плащания по договори по ЗОП за м.април 2016 год.
Публикувано на: 14.05.2016 10:12 , Прочети информацията...
Информация за плащания по договори по ЗОП за м. март 2016 год.
Публикувано на: 18.04.2016 09:47 , Прочети информацията...
Информация за плащания по договори по ЗОП – м. февруари 2016г.
Публикувано на: 30.03.2016 13:12 , Прочети информацията...
Информация за плащания по договори по ЗОП – м. януари 2016 г.
Публикувано на: 22.02.2016 09:25 , Прочети информацията...
ОБЯВА ЗА КОНКУРСИ
Публикувано на: 01.02.2016 10:16 , Прочети информацията...