Съобщения

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 26.10.2020 13:10 , Прочети информацията...
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 06.10.2020 09:30 , Прочети информацията...
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – прекратена
Публикувано на: 24.09.2020 11:56 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за Доставка на два броя автомобили
Публикувано на: 09.12.2019 12:26 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“
Публикувано на: 12.11.2019 10:41 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – доставка на психиатрични медикаменти
Публикувано на: 19.09.2019 13:17 , Прочети информацията...
Протокол от заседание на комисия
Публикувано на: 11.09.2019 10:59 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – Доставка на медикаменти
Публикувано на: 19.08.2019 09:08 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за доставка на ваучери за храна
Публикувано на: 30.07.2019 10:43 , Прочети информацията...
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – публично състезание
Публикувано на: 29.07.2019 10:12 , Прочети информацията...