Съобщения

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Публикувано на: 26.03.2019 09:18 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – Доставка на медикаменти
Публикувано на: 30.07.2018 15:25 , Прочети информацията...
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 05.07.2018 11:37 , Прочети информацията...
ОБЯВА за събиране на оферти за доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 03.05.2018 11:28 , Прочети информацията...
Публично състезание „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод“
Публикувано на: 11.04.2018 09:37 , Прочети информацията...
Обява
Публикувано на: 21.02.2018 09:57 , Прочети информацията...
О Б Я В А
Публикувано на: 01.06.2017 13:22 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – доставка на медикаменти
Публикувано на: 11.04.2017 12:32 , Прочети информацията...
Обява
Публикувано на: 09.11.2016 10:24 , Прочети информацията...
Информация за плащания по договори по ЗОП за м.април 2016 год.
Публикувано на: 14.05.2016 10:12 , Прочети информацията...