Публикации

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 06.10.2020 09:30 , Прочети информацията...
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – прекратена
Публикувано на: 24.09.2020 11:56 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“
Публикувано на: 12.11.2019 10:41 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – Доставка на медикаменти
Публикувано на: 19.08.2019 09:08 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за доставка на ваучери за храна
Публикувано на: 30.07.2019 10:43 , Прочети информацията...
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – публично състезание
Публикувано на: 29.07.2019 10:12 , Прочети информацията...
Обява
Публикувано на: 04.07.2019 16:30 , Прочети информацията...
Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 12.06.2019 11:12 , Прочети информацията...
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Публикувано на: 26.03.2019 09:18 , Прочети информацията...
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 05.07.2018 11:37 , Прочети информацията...