Процедури

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 26.10.2020 13:10 , Прочети информацията...
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 06.10.2020 09:30 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – Доставка на медикаменти
Публикувано на: 19.08.2019 09:08 , Прочети информацията...
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – публично състезание
Публикувано на: 29.07.2019 10:12 , Прочети информацията...
Доставка на горива – Договаряне без предварително обявление
Публикувано на: 26.06.2019 15:54 , Прочети информацията...
Пряко договаряне – доставка на медикаменти
Публикувано на: 11.04.2017 12:32 , Прочети информацията...