Обява за събиране на оферти

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 26.10.2020 13:10 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за Доставка на два броя автомобили
Публикувано на: 09.12.2019 12:26 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“
Публикувано на: 12.11.2019 10:41 , Прочети информацията...
Обява за събиране на оферти за доставка на ваучери за храна
Публикувано на: 30.07.2019 10:43 , Прочети информацията...
ОБЯВА за събиране на оферти за доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 03.05.2018 11:28 , Прочети информацията...
Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 27.07.2016 12:59 , Прочети информацията...
Ремонт на покривни конструкции на две сгради в ДПБ Царев брод
Публикувано на: 12.07.2016 12:03 , Прочети информацията...