Архив

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 26.10.2020 13:10 , Прочети информацията...
Протокол от заседание на комисия
Публикувано на: 11.09.2019 10:59 , Прочети информацията...
Обява
Публикувано на: 04.07.2019 16:30 , Прочети информацията...
Публично състезание – Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод
Публикувано на: 21.11.2016 16:47 , Прочети информацията...
Правила за възлагане на обществени поръчки
Публикувано на: 17.09.2014 09:52 , Прочети информацията...
Разяснение по тръжна документация
Публикувано на: 21.08.2014 14:04 , Прочети информацията...
Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка
Публикувано на: 20.08.2014 09:22 , Прочети информацията...
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура
Публикувано на: 28.07.2014 16:30 , Прочети информацията...
Публична покана
Публикувано на: 26.06.2014 16:47 , Прочети информацията...
Обява за отваряне на ценово предложение
Публикувано на: 17.06.2014 15:37 , Прочети информацията...