Обществен информационен център

Общественият информационен център се помещава в сградата на дневния център. Дейността  му е насочена към профилактика и промоция на психичното здраве чрез активно включване и координиране на усилията на специалистите по психично здраве, потребителите на услугите и всички компетентни институции в общността.