История

 

Психиатричната болница в с. Царев брод е създадена през 1950 год. в сгради на Католическия манастир. През м. декември са настанени първите 16 болни, преведени от болницата в Курило. Първи главен лекар е д-р Александър Данов, а в болницата са разкрити 75 легла. В продължение на две години той работи само с помощта на няколко санитарки. През 1955 год. леглата се увеличават на 100, на щат са вече петима лекари и 11 медицински сестри. През 1961 год. болницата в Царев брод е обединена с Окръжния психоневрологичен диспансер – гр. Шумен.

През периода 1973-1980 год. сградовият фонд на лечебното заведение е значително увеличен и са подобрени условията за настаняване и лечение на пациентите. Това дава възможност броят на леглата да достигне 517, намалени през 1983 год. на 468. По това време Обединената психиатрична болница с. Царев брод осъществява психично здравна помощ на населението от Шуменски, Варненски, Разградски, Търговищки, Русенски, Силистренски и Толбухински окръзи. До 1988 год. болницата е пряко подчинена на Дирекция „Народно здраве и социални грижи“ гр. Шумен, а след закриването на окръзите преминава на подчинение към Общински народен съвет – гр. Шумен, като е преименувана в Обединена психиатрична болница с диспансер.

От януари 1995 год. и към момента Държавна психиатрична болница с. Царев брод е на директно подчинение и пряко финансиране към Министерство на здравеопазването. Лечебното заведение работи с 181 щатни бройки персонал и 180 …