Дейност

ДПБ Царев брод е лечебно заведение по чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ, чиято дейност се финансира от Министерство на здравеопазването.

За пациентите лечението е безплатно.