Дневен център

Дневният център е част от стъпаловидния модел на рехабилитация и постепенно връщане към обичайно функциониране в социума /обществото/. В него се предлагат рехабилитационните програми „Водене на случай”, „Арттерапия и социален клуб”, „Кулинарен клуб и поддържане на средата”, „Обучение в социални умения”, “Физическа активност и спорт”. Потребителите са включени след изработване на индивидуален рехабилитационен план и преценка на личните потребности от грижи.