СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДПБ Царев брод информира поканените на официалното откриване на КДОС – гр. Шумен, насрочено за 19.01.2016 год., че провеждането на събитието се отлага поради усложнената метеорологична и пътна обстановка в Шуменска област.