Публично състезание – Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод

Договори /публикувани на 13.03.2017г.; 10,40 ч./

DogFarkol     DogSofarma

ОБЯВА : На 20.01.2017 год. от 11.00 ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците

Разяснение

%d0%b4%d0%bf%d0%b1-%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-001 %d0%b4%d0%bf%d0%b1-%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-002-115:08:092016-11-28protokol_po_chl-54_al-7_ot_ppzopstr-2Протокол,11:09:56, 2016.12.21

PROTOKOL-2

Протокол 2 Публикуван : 13:26:41; 2017-01-13

Протокол 3, публикуван:  11:15:27; 2017-02-08

Спецификация

Доклад на комисията, публикуван :11:16:19; 2017-02-08

Решение класиране – публикувано :11:18:14; 2017-02-16

Анекси към договори /публикувано на 01.03.2017г./Анекс 02.2017 Фаркол Анекс Софарма 28.02.2017

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=758907&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=758904&mode=view

линк към АОП

Указания – ukazania_med_2016

Спецификация specificazija

Заявление

Оферта 

ЕЕДОП

Декларация условия договор 

Техническо предложение

Ценово предложение 

Ценово предложение – приложение

Проектодоговор

16:48:03

2016-11-21