Публична покана

ДПБ Царев брод организира провеждане на избор на изпълнител за подмяна на дограма чрез публична покана.

Документи: Dograma_List_26_06