Програми

 

Предоставяни продукти/услуги:

1. Диагностична област:

 • Шизофрения и шизоафективни разстройств;
 • Други остри или хронични психотични разстройства;
 • Афективни разстройства;
 • Органични психични разстройства;
 • Епилептични психози и тежка епилептична промяна на личността;
 • Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества;
 • Тежки невротични състояния;
 • Анорексия и булимия нервоза;
 • Личностови разстройства /с изключение на антисоциално ЛР/;
 • Умствена изостаналост.

2. Обем на обслужваните клинични проблеми:

 • Психични проблеми.
 • Соматични проблеми (съпътстващи компенсирани соматични заболявания).
 • Социални проблеми.
 • Междуличностови проблеми.

3. Възраст на обслужваните пациенти:

В болницата се приемат пациенти на възраст над 18 години, по изключение – пациенти между 14 и 18 години. Пациентите в детско-юношеска възраст се насочват за хоспитализация към Детско отделение на Психиатрична клиника гр. Варна или Детска психиатрична клиника гр. София.

4.Обем на предлаганите медицински интервенции и психично-здравни услуги:

 • Психиатрично изследване и оценка.
 • Клинично психологично изследване.
 • Лечение на остър болестен епизод. Реализиране на програми за лечение на пациенти с шизофренни, шизоафективни, афективни и други психотични разстройства във фаза на обостряне.
 • Лечение във фаза на стабилизация на болестта. Реализиране на програми за лечение на пациенти с шизофренни, шизоафективни, афективни и други психотични разстройства във фаза на стабилизация.
 • Лечение във фаза на стабилност на болестта. Програма за поддържаща терапия на пациенти във фаза на стабилност.
 • Психосоциална рехабилитация при пациенти с психични заболявания. Комплекс от рехабилитационни мероприятия които подпомагат пациентите с психични заболявания да достигнат своето оптимално ниво на независимо функциониране в общността.
 • Програми от сестрински грижи. Те са елемент от терапевтичните програми и включват ангажиментите на психиатричните медицински сестри в комплекса от терапевтични и рехабилитационни мероприятия.
 • Соматично лечение. Включва медикаментозно лечение при съпътстващи компенсирани телесни заболявания, които не изискват лечение в соматично лечебно заведение, след консулт с интерниста на болницата или след специализирани консулти и/или изследвания в МБАЛ Шумен или други соматични медицински служби.
 • Подкрепяща психотерапия.
 • Социални интервенции.
 • Занимателна и арт терапия.
 • Трудова експертиза. Оценка на трудоспособността от Лекарска консултативна комисия и евентуално насочване към Специализираната психиатрична ТЕЛК – Варна.
 • Съдебно-психиатрична експертиза. Оценка на необходимост от задължително лечение, дееспособност, вменяемост, родителска годност, свидетелска годност и други.