Контакти

Адрес: с.Царев брод  9747, ул. Хр.Ботев 30, Шуменска област

Е-mail: info@tzarevbrod.com

1. Директор: 053152022
0888540312
2. Факс 05315 2023
3. Дежурен лекар: 0885081255
4. Гл. мед. сестра: 0886759200
5. I отделение за активно лечение – мъже: 0878352138
6. Женско отделение – остър сектор: 0876117868
7. Женско отделение – рехабилитационен сектор: 0876119764
8. II отделение за активно лечение – мъже: 0876174241
9. Отделение за зависимости, гранични и геронто-психиатрични състояния: 0877944418
10. ОЗГГС-Геронто-психиатричен сектор: 0877869413
11. Консултативно-диагностично отделение-стационарен сектор: 0878872521
12. Консултативно-диагностично отделение-амбуатория: 0878275470
13. Социални работници: 0879466509; 0894452684
14. Зам. директор АСД: 053152066
0882076484
15. Гл. счетоводител: 0885081817
16. Счетоводител: 0886759221
17. Човешки ресурси: 0878462052
18. Касиер: 0878302162

 

 

Обратна връзка

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Captcha:

captcha