Информация за плащания по договори по ЗОП за м. декември 2015 год.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._11_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._11_2015

Dogovor _ Farkol_Plastane._12_2015