Защитено жилище

Защитеното жилище e разположено в сграда, отстояща на около 200 метра от дневния и информационния центрове, близо до центъра на с.Царев брод и добри възможности за комуникации с различни обществени и битови институции – поща, магазини, аптека, здравна служба, кметство. Домът предлага защитено пространство за съвместен и независим живот в общността на хора, чието самостоятелно справяне е затруднено от хроничната психична болест. Това е нова алтернатива за настанените 8 души – потребители на психично-здравна помощ, която дава възможност за откъсване от зависимостта на болничната институция и осигуряване на грижи в естествена среда.