О Б Я В А

ДПБ Царев брод обявява свободно работно място за рехабилитатор. За повече информация – тел. 0878 462 052, Катя Танева.