ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки „Доставка на природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“

Линк към документите: Oljavlenie_08_05_2014